"Az Úr eddig is átsegített a bajokon, ez okoz vigaszt!"

– interjú Balogh Jázminka református lelkésszel

Az idei karácsony más, mint a korábbiak, de Balogh Jázminka, Füzérradvány református lelkésze ezekben a nehéz időkben is vigaszt nyújt a híveknek, és mindenkinek, aki nyitott arra, hogy meghallja.

Hogyan készül a gyülekezet az idei karácsonyra, mennyiben lesz ez most más, mint a korábbiak?

A presbiter testvéreink két hete azt a döntést hozták, hogy január 11-ig nem tartunk istentiszteleteket, kerüljük a személyes találkozásokat. Mivel a közösségünk tagjainak körülbelül nyolcvan százaléka hatvanöt év feletti, és bár ők is az Úristen kezében vannak, de igyekszünk vigyázni rájuk. Ezért itthon megírjuk a férjemmel a prédikációkat, és Kassai Katica - akinek végtelenül hálásak vagyunk -, eljuttatja a híveknek személyesen, vagy a postaládába dobja az üzenetet minden vasárnap. Az interneten is megosztjuk, de otthon sokan nem rendelkeznek okoseszközzel, nem használják a közösségi oldalakat, így Katica segítsége rendkívül fontos. A koronavírus sokaknak lelkileg is megnehezíti a készülés idejét, hiszen az elküldött papír nem pótolhatja a közösséget, a vigasztalást, egymás bátorítását, de gondolunk egymásra, imádkozunk mindenkiért. Néhány hete elkezdtem telefonon is felhívni a testvéreket, ugyanis sokan egyedül élnek, nekik fontos egy ilyen személyesebb alkalom. Hörcsik László gondnok úrral és feleségével rendszeresen tartjuk telefonon a kapcsolatot. Ugyan most a gyülekezetben nincs személyes találkozás, ezért fizikailag távol vagyunk egymástól, de az imádság által közel

Sokan fordulnak az egyházhoz vigaszért a nehéz időkben?

Ahogy az imént is említettem, a prédikációkat közzétesszük az interneten, és azt vettük észre, hogy az elmúlt időszakban többen reagálnak rá, mint tavasszal, amikor hasonló volt a helyzet. Úgy látom, hogy adventben olyanok is rádöbbenek, hogy valóban szükségük van Istenre, akik korábban nem figyeltek oda erre. Persze nem biztos, hogy később majd ők is rendszeres templomba járók lesznek, de az is hatalmas dolog, ha valaki észreveszi, hogy nem a saját erejére, hanem az Úristenre van szüksége a nehéz pillanatokban.

Milyen üzenetet adna át a híveknek az idei ünnepre?

Adventi időszakban a prédikációnkban adventi igéket választottunk, amelyeknek mindenki számára fontos tartalma van. Isten üzenete, karácsony örömhíre nem köthető azzal össze, hogy hányan vagyunk, hol vagyunk, mindegy, hogy valakinek nagy vagy kicsi a családja, esetleg egyedülálló. Krisztus születése mindenkinek adatik, szomorú lenne az ünnep, ha csak a templomban jönne az örömhír, vagy a nagy család körében. Valójában nekünk kell megnyitni a szívünket az Úristen előtt. A másik nagyon fontos üzenet, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, benne reménykedhetünk, ez jelent vigaszt! Eddig is velünk volt, a személyes szinteken eddig is történtek tragédiák, de az Úr eddig is átsegített bajokon, ezután is át fog, ez okoz vigaszt! Ézsaiás könyve 40. és 41. fejezete is Krisztust hirdeti meg, azt mondja, hogy általa közel jön az Isten, megsegíti övéit, szabadulást hirdet, örömhírt mond. Egy jobb holnap reményét adja. Eljön majd a húsvét amikor együtt lehetünk, és eljön majd az a karácsony is, ami nem a maszkról és a fertőtlenítőről szól. Addig is erősítsen bennünket a karácsonyi örömhír, mely tömören Máté evangéliumában (Mt 1,23) van megírva: "íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd"- ami azt jelenti: Velünk az Isten." Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk családommal együtt az egész gyülekezetnek és a falu teljes lakosságának!