Temető

Füzérradvány első temetője minden bizonnyal a mai katolikus templom körül húzódott. Új, immár a településen kívül elhelyezkedő temető megnyitására, Mária Terézia királynő utasításának megfelelően, valamikor a 18. század végén kerülhetett sor. A kis kerítéssel övezett, nyugaton díszesen faragott fakapuval rendelkező temető ma két részre oszlik. Az úthoz közelebbiben zömmel a római katolikus, míg az attól távolabbi részben a református felekezetű radványiak temetkeztek. A katolikus temetőrész értékes elemei a gazdagon díszített, 19. századi öntött vas sírkeresztek, amelyek közeli felvidéki vasöntő műhelyekből kerültek ki. E temetőrészben nyugszik az elmúlt 200 évben a községben szolgált számos plébános és káplán. Sírjaikat az egyházközség tagjai gondozzák. A református temetőrészben a az ősi, fejfás ("kopjafás") sírjelek szép - és egyben utolsó - példányait csodálhatjuk meg.

A ravatalozó melletti temetőrészben a sírkertet fenntartó helyi önkormányzat díszsírhelyeinek parcellája található. 

(vissza)